Voor een villa uit de jaren 60 hebben wij een complete make-over uitgevoerd. Wat eens een chalet achtige woning was op een uitzonderlijk mooie plek aan het water hebben wij omgetoverd tot een hedendaagse woning voorzien van high end installaties passend bij deze tijd en voorbereid op de komende tientallen jaren. Hoogwaardige isolatie, materialen en afwerking dragen bij aan de luxe uitstraling. Voor deze woning mochten we meedenken in alle onderdelen, zowel het exterieur alsook het interieur. Keukens, badkamers, vloerafwerking meubilair, alles tot in detail uitgewerkt en uitgevoerd. Dat is waar we voor staan, design van buiten naar binnen en andersom. Een totaal plaatje waar we zeer trots op zijn en waar we voor staan.

For a villa from the sixties we have done a complete makeover. What was once a chalet-like home in an exceptionally beautiful spot on the water, we have transformed into a contemporary home equipped with high-end installations that fit this time and prepared for the coming decades. High-quality insulation, materials and finish contribute to the luxurious look. For this house we were allowed to think along in all parts, both the exterior and the interior. Kitchens, bathrooms, furniture, everything worked out and executed in detail. That is what we stand for, design from the outside in and vice versa. A total picture that we are very proud of and what we stand for.

For more pics look in our portfolio section